Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Badania nieniszczące

Istotą badań nieniszczących jest uzyskiwanie informacji o stanie fizycznym, wadach lub własnościach wyrobu bez zmiany jego cech użytkowych. Dziedzina wykorzystująca powszechnie znane prawa i zjawiska fizyczne, pozwalająca ocenić jakość badanego elementu bez zmiany jego cech oraz bez uszczerbku dla jego przydatności eksploatacyjnej.

Obszar zastosowań badań nieniszczących:

  • w technice: badania i diagnostyka
  • w ochronie antyterrorystycznej
  • w kryminalistyce
  • w diagnostyce medycznej
  • w badaniach archeologicznych
  • w badaniach i konserwacji dzieł sztuki
  • w ochronie środowiska

Naszą specjalnością są badania nieniszczące, które wykonujemy na obiektach w budowie i eksploatacji oraz na wszystkich materiałach konstrukcyjnych – również na stalach typu DUPLEX.

Badania nieniszczące w technice umożliwiają:

  • wykrycie, zlokalizowanie, ocenę charakteru i rozmiaru nieciągłości w produkcji i eksploatacji
  • określenie struktury i własności materiału
  • zmierzenie grubości badanego elementu lub grubości warstwy ochronnej

Badania nieniszczące - metody:

Metody rentgenowskie [RT]:

Naszym klientom oferujemy badania systemem radiograficznym wg poniższego schematu:

Specjalizujemy się w badaniach konstrukcji stalowych: okrętowych, mostów, dźwigów, suwnic, systemów rurowych, konstrukcji Offshore, odlewów, odkuwek i części maszyn.

Badania radiograficzne wykonujemy metodami klasycznymi z detektorem – błoną rentgenowską, z możliwością późniejszej jej digitalizacji oraz metodą radiografii komputerowej RT-CR z detektorem – płytą IP. Kompletną dokumentację badań archiwizujemy w formie cyfrowej.

Wykorzystujemy do tego typu badań defektoskopy rentgenowskie firmy BALTEAU w zakresie napięcia od 140 kV do 300kV oraz defektoskopy izotopowe ze źródłem Selen 75 lub Iryd 192. Dysponujemy zarówno ciemnią automatyczną stacjonarną jak również automatyczną ciemnią mobilną montowaną w samochodzie.

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. jest liderem w radiografii cyfrowej. Przy współpracy z angielską firmą CIT – Computerised Information Technology Ltd wdrożyła system DR3000 umożliwiający digitalizację radiogramów klasycznych – zamianę obrazu utrwalonego na błonie rentgenowskiej na obraz cyfrowy możliwy do obejrzenia na monitorze każdego komputera. Natomiast na bazie systemu firmy Dürr wdrożyliśmy system radiografii komputerowej CR – z wykorzystaniem płyty IP jako detektora.

 

Posiadane oprogramowanie daje możliwość dokładnej analizy zapisanych obrazów oraz wzbogacenie raportów z badań o zestaw kompletu zdjęć rentgenowskich na płytach CD z możliwością ich przeglądania na każdym komputerze.

Istotnym modułem systemu DR3000 jest aplikacja umożliwiająca ocenę skutków korozji (pomiar grubości) na podstawie wykonanych zdjęć rentgenowskich. Z bardzo dużą dokładnością możliwa jest ocena stanu skorodowania np. rur poprzez określenie ich rzeczywistej grubości na podstawie wykonanego zdjęcia rentgenowskiego. Jest to możliwe zarówno na rurach nie izolowanych jak i izolowanych bez konieczności demontaży izolacji. Obecnie jesteśmy jedyną firmą w Polsce oferującą tą technikę.

Do wyznaczania grubości ścianek rur (również izolowanych – bez konieczności demontażu izolacji) wykorzystywana jest metoda radiografii profilowej lub tangensowej, a do wyznaczania ubytków korozyjnych na płytach metoda przenikanej grubości materiału. W obu przypadkach stosowana jest technika prześwietlania prostopadłego.

Metody ultradźwiękowe [UT]:

Oferujemy wykonywanie badań ultradźwiękowych połączeń spawanych konstrukcji stalowych: okrętowych; mostów; dźwigów; suwnic; systemów rurowych, konstrukcji Offshore oraz odlewów i części maszyn ze stali ferrytycznych, austenitycznych oraz stali typu DUPLEX. Badania te wykonujemy metoda kontaktową klasyczną wykorzystując sprzęt firmy KRAUTKRAMER i OLYMPUS – defektoskopy USD10, USN50, USN52, USM 25S, USM35XS, EPOCH-600.

Badania wykonywane są przez personel wykwalifikowany i certyfikowany w stopniu 2 wg normy PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473) w sektorach

  • wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • badania przed eksploatacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach, instalacjach i konstrukcjach
  • utrzymanie ruchu kolei
  • PED - obszar objęty dyrektywą urządzeń ciśnieniowych

 

Nadzór nad badaniami sprawuje personel certyfikowany w stopniu 3 wg PN-EN ISO 9712 (PN-EN 473).

Oferujemy również badania w systemie zmechanizowanym oraz za pomocą głowic wielo-przetwornikowych [mozaikowych] techniką UT-PA [Phased Array] i techniką TOFD wykorzystując  skanery i defektoskopy OmniScan firmy Olympus.

Mamy możliwość w badaniach ultradźwiękowych na pełne udokumentowanie procesu badania przedstawiając jednocześnie zapisy w A-skanie; B-skanie; C-skanie oraz S-skanie w ujęciu liniowym i sektorowym.

W metodzie ultradźwiękowej oferujemy również ultradźwiękowe pomiary grubości konstrukcji stalowych – również przez powłoki malarskie bez konieczności ich usuwania. Umożliwiają to posiadane przez nas ultradźwiękowe mierniki grubości: BETAGAGE, DMS2TC i DMS2 z dodatkowym zobrazowaniem typu A – grubość farby przy pomiarze jest ignorowana. Naszą specjalnością są kompletne klasyfikacyjne przeglądy i pomiary grubości statków morskich w czasie rejsów eksploatacyjnych.

Metody powierzchniowe:

Z metod powierzchniowych oferujemy naszym klientom:

  • Badania wizualne złączy spawanych, odkuwek i odlewów. W miejscach trudnodostępnych do badań wizualnych wykorzystujemy lusterka diagnostyczne i endoskopy optyczne. Posiadamy możliwość zarejestrowania obrazu w postaci zdjęcia w formacie JPG lub w postaci krótkiego filmu wideo.
  • Pomiar zawartości ferrytu w spoinach austenitycznych ferrytoskopem MP-30
  • Pomiar twardości metodą impedancji dotykowej z wykorzystaniem miernika MIC-10
  • Pomiar grubości warstw ochronnych (farb, powłok galwanicznych) miernikiem SurfixPro-S
  • Badanie szczelności złączy spawanych (LT) metodą pęcherzykową - test VACUM-BOX
  • Badanie PMI. Określanie składu chemicznego wyrobów metalowych, identyfikacja wyrobów metalowych, weryfikacja atestów metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej - XRF
  • Badania penetracyjne i magnetyczno-proszkowe złączy spawanych i wyrobów metalowych


Oprócz badań nieniszczących firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. świadczy usługi serwisowe a także dokonuje przeglądów i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych aparatów rentgenowskich.

Close Menu